Σχηματισμός Εταιρίας

Ιδρύοντας την δική σας επιχείρηση!

Θα μας ζητήσετε πληροφορίες και θα μας θέσετε τα ερωτήματα που σας απασχολούν. Είναι σημαντικό για εμάς να κατανοήσουμε το τι ακριβώς θέλετε.

Στο πρώτο μας ραντεβού:

Θα καταγράψουμε το σύνολο των δεδομένων που θα μας δώσετε, δίνοντας προτεραιότητα σε θέματα νομικής και λειτουργικής φύσεως, που αφορούν άμεσα το project σας.

Θα σας δώσουμε άμεσες απαντήσεις σε θέματα που γνωρίζουμε, ενώ θα καταγράψουμε ερωτήσεις οι οποίες δεν μπορούν να απαντηθούν άμεσα, ώστε, εντός 72 ωρών να είμαστε σε θέση να σας παραδώσουμε μια συνολική τεχνική περιγραφή – προσφορά.

Μπορεί να μας επιλέξετε ως συνεργάτες – συνοδοιπόρους  ή και όχι.

Θα είναι, άλλωστε, η πρώτη σας επιχειρηματική απόφαση!!

 • Ανάλυση Υπηρεσιών

  Έναρξη επιχείρησης:

  Επιλογή του κατάλληλου εταιρικού τύπου

  Ανάλυση business plan

  Σύνταξη καταστατικού, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των ιδρυτών της επιχείρησης

  Σύνταξη μισθωτηρίου έδρας

  Σύνταξη νομικών κειμένων, συμφωνητικών, πελατών – προμηθευτών.

  Έκδοση του συνόλου των απαραιτήτων δικαιολογητικών για την έναρξη οποιασδήποτε φύσεως επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών μηχανικών, των απαραίτητων μελετών & βεβαιώσεων 

  Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών στα Γ.Ε.ΜΗ., ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, επιμελητήρια, Δήμους, πολεοδομία, Ιατρικούς συλλόγους, υγειονομικό, πυροσβεστική, αρχαιολογία κλπ

  Νομιμοποίηση & άνοιγμα εταιρικού-τραπεζικού λογαριασμού - POS

  Συλλογή προσφορών για υπηρεσίες, προϊόντα & κατασκευαστικές εργασίες, αναγκαίων για την επιχείρηση.  Ενδεικτικά: Μηχανοργάνωση, ασφάλιση, επιλογή πάροχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ειδικές κατασκευές.

  Καταγραφή επιλογών κρατικής χρηματοδότησης – επιδότησης – επιχορήγησης.

πίσω στις υπηρεσίες