ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Συνολική και εξατομικευμένη παροχή επενδυτικών συμβουλών, προσαρμοσμένη στο προφίλ κάθε πελάτη, ανταποκρινόμενη με αποτελεσματικότητα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες των διεθνών αγορών. Οι συμβουλευτικές - επενδυτικές προτάσεις αποτελούν την κύρια δραστηριότητα μας. Ως εκ τούτου η επιλογή του κατάλληλου στρατηγικού συμμάχου ήταν και είναι καθοριστικής σημασίας για την εταιρεία μας. Για αυτό επιλέξαμε την αποκλειστική συνεργασία με την LEON DEPOLAS ΑΧΕΠΕΥ, μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εταιρίες στην Ελλάδα.
Μέσω αυτής της συνεργασίας, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη την «ανοιχτή αρχιτεκτονική» στην επιλογή των προτάσεών μας. Να χρησιμοποιούμε δηλαδή παγκόσμια επενδυτικά εργαλεία σε όλο το εύρος του επενδυτικού κινδύνου από διαφορετικούς θεματοφύλακες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

 • Μεγάλο εύρος συνεργατών ανά τον κόσμο
 • Συνολική υποστήριξη στο άνοιγμα λογαριασμού
 • Προετοιμασία υποδοχής κεφαλαίων
 • Πολλαπλή επιλογή διεθνών τραπεζών
 • Επενδυτικές αναφορές 
 • Εσωτερικό τμήμα ανάλυσης 
 • Νομική και φορολογική ενημέρωση

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Προσαρμοσμένες στον κίνδυνο επενδυτικές λύσεις 
 • Συνεχής ανανέωση προϊόντων - μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια 
 • Σύσταση λύσεων στον τομέα έργων τέχνης 
 • Επενδυτικές αναλύσεις, φορολογία και θεσμικό πλαίσιο 
 • Σύσταση φορολογικών συμβούλων, νομικών συμβούλων 
 • Εσωτερική υποστήριξη κανονιστικής συμμόρφωσης σύμφωνα με το εκάστοτε φορολογικό και νομοθετικό καθεστώς