Οι συνεργάτες μας αποτελούν το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Για τον λόγο αυτό εστιάζουμε στην επιλογή του βέλτιστου ανθρώπινου δυναμικού, προσελκύοντας επαγγελματίες με ηθικές αξίες, γνώση, εξειδίκευση, πειθαρχία και ανεξάρτητη άποψη σε όλη την διαδικασία της παροχής επενδυτικών συμβουλών, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τα συμφέροντα των πελατών μας.

Η ομάδα της KBS Wealth Management αποτελείται από υψηλού μορφωτικού επιπέδου πιστοποιημένα στελέχη σε όλες τις βαθμίδες δυναμικού της εταιρείας.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Οι βασικές μας αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των ενεργειών μας:

 

Ακεραιότητα  Δίνουμε ανεξάρτητες συμβουλές, αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση συμφερόντων.  Εξασφαλίζουμε προσωπική και συλλογική ευθύνη.

Αριστεία – Δεν περιμένουμε τίποτα λιγότερο πέρα από το καλύτερο από την ομάδα των επαγγελματιών διαχειριστών. Πάντα προτεραιότητα ο πελάτη μας.

Ομαδικό Πνεύμα Βοηθάμε τους άλλους και είμαστε υποστηρικτικές των προσπαθειών και των ιδεών τους. Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα ομαδικής συνεργασίας.

Δίκαιη Αντιμετώπιση Αναγνωρίζουμε την αξία και προσφέρουμε εποικοδομητική κριτική. Πάντα επιδεικνύουμε ενδιαφέρον για τους συναδέλφους και τους πελάτες.

Ορθή Θεώρηση Ενθαρρύνουμε την ατομική ανάπτυξη και είμαστε ειλικρινείς για τις απόψεις μας.