Με βάση την Αθήνα, η KBS Wealth Management παρέχει state-of-the-art επενδυτικές συμβουλές και υπηρεσίες Private Banking σε ιδιώτες πελάτες (HNWI), οικογένειες (Family Offices Services) και εταιρικά σχήματα (Corporate Services).


Αποτελούμενη από μια ομάδα επενδυτικών συμβούλων, η KBS Wealth Management έχει μια επιχειρηματική φιλοσοφία που αντανακλά τις βασικές αξίες των συνεργατών της:

 • την ανεξαρτησία
 • τη διαφάνεια
 • την απόδοση
 • την επιχειρηματικότητα
 • την καινοτομία
 • την αριστεία

 

Συνεργαζόμαστε με ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες του εξωτερικού καθώς και με έλληνες θεματοφύλακες.

 • Credit Suisse: www.credit-suisse.com
 • Mirabaud et Cie: www.mirabaud.com
 • Eurobank Private Bank Luxembourg: www.eurobankpb.lu
 • Piraeus Bank: www.piraeusbank.gr
 • Eurobank: www.eurobank.gr

 

 Τα Πλεονεκτήματα της Υπηρεσίας μας

1. 100% Διαφάνεια: Ανεξάρτητοι και ουδέτεροι αποκλειστικά για το προσωπικό σας συμφέρον.

Ανεξαρτησία από οποιαδήποτε τραπεζικό οργανισμό ευθυγραμμίζοντας απόλυτα τα συμφέροντα μας με αυτά του επενδυτή. Αποκλειστικά για το προσωπικό σας συμφέρον.

 

2. Πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές.

Πλήρη πρόσβαση σε ολόκληρο το φάσμα προϊόντων και εργαλείων των αγορών χρήματος και κεφαλαίου ανά τον κόσμο. Σχεδιασμός, διάθρωση, παρακολούθηση και αναδιάρθρωση tailor-made παγκόσμιων διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων (διαφορετικών χωρών, κλάδων, νομισμάτων κτλ).


3. Πλήρη υποστήριξη και προσωπικός σύμβουλος.

Θα λάβετε μακροπρόθεσμη υποστήριξη από μια εταιρεία που προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και δεοντολογίας.
Θα έχετε έναν ειδικό σύμβουλο που θα συντονίζει και θα διαχειρίζεται τις ανάγκες. Αποκλειστική ομάδα πιστοποιημένων ανθρώπων υψηλού μορφωτικού επιπέδου τόσο σε επίπεδο επικοινωνίας όσο και στην παροχή επενδυτικών συμβουλών, με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση.

 

4. Βασικές Αξίες.

Οι βασικές μας αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των ενεργειών μας:

 • Ακεραιότητα - Δίνουμε ανεξάρτητες συμβουλές, αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση συμφερόντων. Εξασφαλίζουμε προσωπική και συλλογική ευθύνη.
 • Αριστεία – Δεν περιμένουμε τίποτα λιγότερο πέρα από το καλύτερο από την ομάδα των επαγγελματιών διαχειριστών. Πάντα προτεραιότητα ο πελάτη μας.
 • Ομαδικό Πνεύμα - Βοηθάμε τους άλλους και είμαστε υποστηρικτικές των προσπαθειών και των ιδεών τους. Γιορτάζουμε την επιτυχία μαζί.
 • Δικαιοσύνη - Αναγνωρίζουμε την αξία και προσφέρουμε εποικοδομητική κριτική. Πάντα επιδεικνύουμε συμπάθεια για τους συναδέλφους και τους πελάτες.
 • Ορθή Θεώρηση - Ενθαρρύνουμε την ατομική ανάπτυξη και είμαστε ειλικρινείς για τις απόψεις μας.

 

5. Δίκαιη κοστολόγηση

Έχοντας απόλυτη εμποστοσύνη στην αποτελεσματικότητα της δουλειάς μας και κατανοώντας τη θέση των πελατών μας, εφαρμόζουμε ένα δίκαιο σύστημα ετήσιας αμοιβής. 

 

6. Κοινό συμφέρον

Τα συμφέροντα των πελατών μας συνδέονται άμεσα με τα δικά μας συμφέροντα. Είμαστε μια ανεξάρτητη, αυτοσυντηρούμενη εταιρία της οποίας η ανάπτυξή προϋποθέτει την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στα κεφάλαια των πελατών της