Νομικές Συμβουλές

H εταιρεία μας υποστηρίζεται από δικηγόρους και  συνεργάτες . Η  Perras Law & PARTNERS με επικεφαλής την Πέρρα Παναγίωτα, δικηγόρο Παρ΄ Αρείω Πάγω, έχει ουσιαστική παρουσία στο χώρο της συμβουλευτικής δικηγορίας και της δικαστικής πρακτικής.

Η επιστημονική κατάρτιση των νομικών της εταιρίας μας ,καθώς και η πολύχρονη εμπειρία τους, αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των νομικών υπηρεσιών που παρέχονται σε ένα μεγάλο εύρος , υποθέσεων.

 • Ενδεικτικές Υπηρεσίες

  • Νομική υποστήριξη για σύνταξη καταστατικών, συμβολαίων, μισθωτηρίων
  • Έλεγχος επωνυμίας και κατοχύρωση σήματος εταιρείας
  • Επιλογή εταιρικού τύπου και διεκπεραίωση διαδικασιών ίδρυσης εταιρείας
  • Σύνταξη καταστατικού
  • Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας
  • Κατάρτιση συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης
  • Διαπραγμάτευση με αντισυμβαλλομένους για τους νομικούς όρους των καταρτιζόμενων συμβάσεων
  • Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας επιτυγχάνουμε την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου και κόστους προκειμένου να επιτύχουμε την αποτελεσματική και ταχύτατη διεκπεραίωση των υποθέσεων που μας ανατίθονται.

πίσω στις υπηρεσίες